Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖnBilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan,27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren"Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" hükümleri gereğince internet üzerindengerçekleştirilen mesafeli satışlar için hazırlanan Ön Bilgilendirme Formu ileMesafeli Satış Sözleşmesi aşağıda yer almaktadır.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICININ

Ünvanı

System otomotiv Sanal Mağaza

Adresi

Bostancı Sanayi Sitesi Huzur Hoca Cad. No:35/A1 İçerenköy /İstanbul 

Telefon

0530 143 01 01

Telefon


E-Posta

info@emotorparca.com

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

ve

SATIŞ FİYATLARI
{URUNKALEMLERI}
ÖDEME,

TESLİM

ve

İFAYA İLİŞKİN

BİLGİLER

Tüketiciler satın almış oldukları ürün bedelini havale yoluyla, kredi kartıyla veya kapıda nakit ödeme seçeneklerinden biri aracılığıyla ödeyebilirler. (ayrıntılı bilgi için Mesafeli Satış Sözleşmesinin 3.1. maddesine bakınız.)

Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcının sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Siparişin faturası Alıcının sipariş formunda belirttiği adresine kesilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı giderler ALICI'ya aittir.

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI'ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. (ayrıntılı bilgi için Mesafeli Satış Sözleşmesinin 5. maddesine bakınız.)

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürüne ilişkin olarak ALICI'ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup, bugünden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. İşbu Sözleşme ayrıca bahse konu ürünlerin üretimlerinin durdurulması, üretici firmanın faaliyetlerini sonlandırması veya SATICI'nın faaliyetlerini durduracağını ilan edene kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürünün ALICI'ya teslim edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.

ŞİKAYET

ve

İTİRAZLAR

ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri yer alan SATICI'nın iletişim bilgilerine iletebilir.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını ayrıca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.


İşbu Ön Bilgilendirme Formu'ndabelirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veyakısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formuelektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra MesafeliSatış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: System otomotiv Sanal Mağaza

Adresi: Bostancı Sanayi Sitesi Huzur Hoca Cad. No:35/A1 İçerenköy /İstanbul

Telefon:0530 143 01 01

E-Posta: info@emotorparca.com

MADDE 2. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu,ALICI'nın SATICI'ya ait www.emotorparca.com İnternet sitesinden elektronikortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğihükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSUÜRÜN, ÖDEME ve İADEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

OTOMATİK Sipariş ve BedelYansıyacak.

3.1. Ödeme Şekli

3.1.1. Kapıda Nakit Ödeme: Kapıda nakit ödeme seçeneğini tercihettiğinizde, ürünlerimiz kargo marifetiyle tarafınıza ulaştırılacak olup, ürün bedelini kapıda kargo görevlisine ödeyebilirsiniz.

3.1.2. Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödemede bulunabilmekiçin kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölümedoldurmanız gerekmektedir. Kredi kartınızla tek çekimde ödemedebulunabileceğiniz gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle deödemede bulunabilirsiniz. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniztaksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit ötelemegibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir veşirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalarhakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibarensipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanıztarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkatealarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızınoluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.1.3. Havale ile Ödeme: Havale ile ödemede bulunmak isterseniz, şirketimizin Albaraka TÜRK , şube kodu Masko( 137 ) hesap numarası 7688399-1 ve IBAN numarası TR72 0020 3000 0768 8399 0000 01 olan hesabına havale yapabilirsiniz.

3.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredikartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrütfaizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlüktebulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerinBanka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. İade Prosedürü

3.3.1. Kredi Kartına İade Prosedürü: ALICI'nın cayma hakkınıkullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerletedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları iletüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı iletek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdabelirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ilealdıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. (Firma Unvanı) bankaya ürün bedelinintamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitliharcamaların müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahiltarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yinetaksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Müşterininsatış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ilekartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak vemüşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittiktensonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak vemevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu vekabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.3.2. Kapıda Ödeme ile Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü:Kapıdan ödeme ile havale ödeme seçeneklerinde iade tüketiciden banka hesapbilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindekikişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklindeyapılacaktır.

3.4. Teslimat Şekli ve Adresi

Teslimat, anlaşmalı kargoşirketlerinden biri aracılığı ile ALICI'nın sipariş formunda belirttiğiadresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresindebulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerinegetirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslimalmasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemişolması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı giderlerALICI'ya aittir. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargobedeli sipariş tutarına eklenmekte ve tüketici tarafından ödenmektedir. Kargobedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar şirketimiz inisiyatifindedirve bu durumlarda yukarıda belirtilen fiyatlar geçerli değildir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.emotorparca.com İnternet sitesinde sözleşme konusuürün olan ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ileteslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronikortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal on dört günlük süreyi aşmamakkoşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veyagösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslimedilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesindenSATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, sipariştebelirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalınüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nin tercih ettiğiödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeliödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimiyükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nınkusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukukaaykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürünbedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olmasıkaydıyla ürünün üç gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 5. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürününkendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dörtgün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. SATICI veya SağlayıcınınMesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin on ikinci maddesinde belirtilen yükümlülükleriniyerine getirmemesi halinde cayma hakkı süresi on dört gündür. Cayma hakkınınkullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekliveri taşıyıcısıyla bildirmesi yeterlidir.

Tüketicinin cayma bildirimininSATICI'ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısıyla ulaştığı tarihtenitibaren on dört gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Tüketicinin hiçbir hukuki vecezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslimaldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisindemalı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve caymabildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı gerialmayı taahhüt ederiz.

385 Sayılı Vergi Usul KanunuGenel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınızagöndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksizolarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte gerigönderilmesi gerekmektedir. Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerindemüşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğuürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursaolsun teslim alınmayan ürünler için müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Taraflarca aksikararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkınıkullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sonaermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetsözleşmeleri,

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkının kullanılması durumunda ürün ve paket kontrolü (FİRMA UNVANI) tarafından yapılacaktır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI talep ve şikayetlerini SATICI'ya yazılı olarak veya sürekli veri taşı cısıyla bildirebilir. (ayrıntılı bilgi için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine bakınız.) 

MADDE 6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanun'unun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir.Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

Satıcının işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, Satıcının hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on dört gün içerisinde kendisine ödenir. (kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.)

MADDE 7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında,Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

whatsapp